Viac než

10 rokov

Viac než

10 rokov

Malý milý 

                          vianočný trh

Každý rok v čase vianoc nájdete
na našom dvore vianočné trhy, kde si dáte
najlepšie varené víno, poctivú cigánsku a legendárne lokše
pripravované na horúcej ocelovej platni. Kvalita a poctivosť
pri príprave je taká, že občas fakt nestíhame
zlikvidovať tú frontu pred naším stánkom.

Malý milý

                    vianočný trh

Každý rok v čase vianoc nájdete
na našom dvore vianočné trhy, kde si dáte
najlepšie varené víno, poctivú cigánsku a legendárne lokše
pripravované na horúcej ocelovej platni. Kvalita a poctivosť
pri príprave je taká, že občas fakt nestíhame
zlikvidovať tú frontu pred naším stánkom.

Podkamennýmstromom